SM: Ulkomaalaisten säilöönotolle valmistellaan vaihtoehtoja

27.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriössä valmistellaan esitystä uusien säilöönoton vaihtoehtojen käyttöönotosta. Tavoitteena on vähentää erityisesti alaikäisten, perheellisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ulkomaalaisten säilöönottoa. Hankkeessa selvitetään asuinpaikkaa koskevia velvoitteita ja sähköistä valvontaa säilöönoton vaihtoehtoina

Nyt asetettu hanke perustuu joulukuussa 2014 valmistuneeseen selvitykseen säilöönoton vaihtoehdoista.

Säilöönotto on yksi ulkomaalaislain mukaisista turvaamistoimista, joiden tarkoituksena on helpottaa joko henkilön maahantulon edellytysten selvittämistä tai maasta poistamista. Säilöönotto on turvaamistoimista tehokkain, mutta samalla yksilön oikeuksia eniten rajoittava.

Ehdotetuista vaihtoehdoista asuinpaikkavelvoite tarkoittaisi ensisijaisesti valvottua asumista vastaanottokeskuksessa. Ilman huoltajaa olevat lapset asuisivat vastaavasti ryhmäkodissa tai tukiasuntolassa.

Sähköisellä valvonnalla tarkoitetaan puolestaan henkilön liikkumisen valvontaa seurantalaitteen avulla. Käytännössä seurantalaitteella valvottaisiin henkilölle asetetun asuinpaikkavelvoitteen noudattamista. Valmistelussa hyödynnetään myös oikeusministeriössä tehtävää selvitystä sähköisestä valvonnasta tutkintavankeuden vaihtoehtona. Selvitys valmistuu myöhemmin keväällä.

Hankkeessa laadittava hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2015. Muutokset tulisivat voimaan heinäkuussa 2016.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä myös hallituksen esitys ulkomaalaisten säilöön ottamista koskevien säännösten tarkistamisesta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments