OM: Videoneuvottelun käytön kehittäminen

27.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Mietinnössä on ohjeet, yhteiset pelisäännöt ja menettelytapaohjeet videoneuvottelulaitteilla tapahtuvia kotimaisia ja kansainvälisiä kuulemisia varten

Työryhmä on lisäksi kartoittanut videoneuvottelulaitteiden käyttämiseen liittyviä tietoturvakysymyksiä sekä niihin liittyviä koulutus- ja henkilöstötarpeita. Mietintö sisältää työryhmän suositukset toimenpiteistä, joilla videoneuvottelulaitteiden käyttöä voidaan yhdenmukaistaa ja tehostaa. Mietintö on käytännön työväline niille, joiden työnkuvaan videokuulemiset kuuluvat.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments