OM: Työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeus. Lausuntotiivistelmä

18.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä on 9.4.2014 laadittu arviomuistio työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeudesta. Oikeusministeriö pyysi arviomuistiosta lausunnot yhteensä 19 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta

Pyydetyistä lausunnoista saapui annettuun määräaikaan mennessä yhteensä
16. Tässä lausuntotiivistelmässä selostetaan arviomuistiosta annettuja
lausuntoja.

Taustalla on valtioneuvoston 14.6.2012 tekemä periaatepäätös
kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, johon on kirjattu
erääksi toimenpiteeksi, että oikeusministeriössä selvitetään
mahdollisuus saattaa laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi
rikokseksi.

Rikoslain 25 luvun 9 §:n mukaan syyttäjä ei saa
nostaa syytettä laittomasta uhkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita
sitä syytteeseen pantavaksi tai ellei laittoman uhkauksen tekemiseen ole
käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei erittäin tärkeä
yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Arviomuistiossa todetaan, että
työntekijään kohdistuvan laittoman uhkauksen säätäminen virallisen
syytteen alaiseksi merkitsisi sitä, että asianomistajan tahto
sivuutettaisiin rikosvastuun toteutumiseksi.

Muistiossa päädytään
siihen, että ennen laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevien
muutosten harkitsemista olisi perusteltua seurata pidemmällä aikavälillä
lievää pahoinpitelyä ja vainoamista koskevien syyteoikeusratkaisujen
vaikutuksia sekä arvioida niistä saatuja kokemuksia. Muistiossa
todetaan, että käynnissä on useita toimia väkivallan ja sen uhan ennalta
ehkäisemiseksi työpaikoilla. Näistä toimista ja niiden vaikutuksista
laittomiin uhkauksiin työpaikoilla saadaan jatkossa lisätietoa myös
mahdollisten tulevien lainsäädännön muutostarpeiden arviointiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments