OM: Korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvitetään

23.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on selvittää korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden työ- ja virkamiesoikeudellisen suojelun sekä yhteisöjen ja yritysten raportointikanavien nykytilaa. Työryhmän tulee tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat ja esittää ratkaisuehdotuksia

Selvitettävänä on myös, mikä nykytilan suhde on Suomea sitoviin
kansainvälisiin velvoitteisiin, kuten Euroopan neuvoston korruptiota
koskevaan siviilioikeudelliseen yleissopimukseen, YK:n korruption
vastaiseen yleissopimukseen ja OECD:n lahjonnan vastaiseen
yleissopimukseen.

Työryhmän on määrä saada mietintönsä valmiiksi 31.10.2015 mennessä.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments