Maahanmuuttoviraston olisi tullut arvioida oliko käsittely viivästynyt viranomaisesta johtuvasta syystä

28.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:26

Ulkomaalainen – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Alaikäisyysedellytys

Oleskelulupa-asiassa perheenkokoajana toiminut lapsi oli tullut
täysi-ikäiseksi ennen kuin hänen vanhempiensa ja sisaruksiensa
oleskelulupahakemukset oli ratkaistu ja hakemusten käsittelylle
ulkomaalaislain 69 a §:ssä asetetun yhdeksän kuukauden enimmäisajan
kuluessa. Maahanmuuttoviraston mukaan perheenkokoajan
alaikäisyysedellytys ei ollut täyttynyt, koska muutoksenhakija oli
tullut täysi-ikäiseksi alle yhdeksän kuukauden kuluessa hakemusten
vireilletulosta.

Korkein hallinto-oikeus kumosi
hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset ja palautti asian
Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi, kun Maahanmuuttovirasto
oli perustellut hakemukset hylkäävää päätöstään perheenkokoajan
täysi-ikäiseksi tulemisella ilman arviota siitä, oliko hakemusten
käsittely viivästynyt ulkomaalaislain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
tavalla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments