Kiinteistön osaomistajalle ei voitu määrätä uhkasakkoa rakennuksen kunnostamiseksi

16.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:23

Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Kiinteistön omistajan vastuu – Uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen – Kuolinpesä – Kiinteistön omistaja – Kiinteistön haltija – Osaomistaja

Uhkasakko kiinteistöllä olevan rakennuksen kunnostamiseksi tai
purkamiseksi oli asetettu A:lle. A omisti kiinteistön yhdessä C:n
kuolinpesän kanssa, jonka osakkaita A ja B olivat. Lainhuutotodistuksen
mukaan A:lle oli myönnetty selvennyslainhuuto 2/3 omistusosuuteen ja C:n
kuolinpesälle 1/3 omistusosuuteen tilasta.

Uhkasakkoa
tuomittaessa selvitettiin myös asettamispäätöksen lainmukaisuus. Koska A
kiinteistön osaomistajana ei voinut yksin käyttää päätösvaltaa
kiinteistöä koskevissa asioissa eikä hänellä siten ollut uhkasakkolain 7
§:n 1 momentissa tarkoitettua oikeudellista mahdollisuutta noudattaa
päävelvoitetta, ei lainvoimaisesti asetettua uhkasakkoa voitu tuomita
hänen maksettavakseen. Uhkasakon tuominneen ympäristölautakunnan ja
hallinto-oikeuden päätökset kumottiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments