Euroopan parlamentti haluaa tietää: Auttoivatko jäsenmaat monikansallisia yhtiöitä maksamaan vähemmän veroja?

20.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Parlamentti päätti 12. helmikuuta tehdä oman tutkintansa asiasta ja perusti siksi verotuspäätöksiä käsittelevän erityisvaliokunnan

Mitä veropäätöksellä tarkoitetaan?

Se on veroviranomaisten ennakkopäätös siitä, miten yrityksen verot tullaan laskemaan. Ne ovat täysin laillisia.

Parlamentin rooli

45-jäseninen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai
vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä
erityisvaliokunta perustettiin Euroopan komission monikansallisten
yritysten veropäätöksiin kohdistuvan tutkinnan jälkimainingeissa.
Komissio tutkii muun muassa Fiatin ja Amazonin kohtelua Luxemburgissa,
Applen kohtelua Irlannissa ja Starbucksin kohtelua Alankomaissa.

17. joulukuuta 2014 komissio laajensi oman tutkintansa
kattomaan kaikki jäsenmaat, ja totesi, että “useat jäsenmaat ovat
auttaneet monikansallisia yrityksiä hyötymään verojärjestelmistään ja
siten vähentämään niiden verotaakkaa”.

Mikä on ongelmana?

Viranomaisilla on paljon päätäntävaltaa mitä tulee
veropäätöksiin. Komissio on huolissaan, että jäsenmaissa on annettu
tietyille yrityksille erityiskohtelua, mikä on antanut niille
kilpailuedun markkinoilla.

Mikäli näin on tehty ja vain tiettyjä yrityksiä on
valittu erityiskohtelun piiriin (esimerkiksi vain suuria monikansallisia
yrityksiä, ei kotimaisia), niin se saatetaan tulkita kielletyksi
valtionavuksi.

Konteksti

Budjettikuri on iskenyt erityisesti kansalaisiin
heikentyvien palveluiden ja kiristyvien verojen muodossa. Siksi on
erittäin tärkeää, että suuryritykset maksavat oman oikeudenmukaisen
osansa veroista.

Komission mukaan EU:ssa menetetään jopa 1000 miljardia
euroa vuodessa verotuloina, sillä veroja kierretään ja suuryritykset
suunnittelevat verojaan aggressiivisesti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments