EU:n tuomioistuimen tuomio työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta

25.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 artikla – Ulkomailla asuvien työntekijöiden välinen yhdenvertainen kohtelu – Työnantajan maksamien korvausten verovapautuksesta muodostuva veroetu – Arvion perusteella myönnetty etu – Muusta jäsenvaltiosta kuin työpaikan jäsenvaltiosta tulevat työntekijät – Edellytys asumisesta tietyllä etäisyydellä työpaikan jäsenvaltion rajalta

Ennakkoratkaisupyynnön on  esittänyt Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat)

Ennakkoratkaisupyyntö koskee työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevien sääntöjen tulkintaa.

Pyyntö on esitetty asiassa, jossa valittajana on C. G. Sopora ja
vastapuolena Staatssecretaris van Financiën (veroasiain valtiosihteeri)
ja jossa on kyse valittajan työntekoon Alankomaissa liittyvän
kulukorvausten arvioperusteisen verovapautuksen saamista koskevan
vaatimuksen hylkäämisestä.

Unionin tuomioistuin  (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
45 artiklaa on tulkittava sillä tavoin, ettei se ole esteenä
sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, josta on kyse käsiteltävässä
asiassa ja jossa jäsenvaltio säätää ennen sen alueella työskentelyä
toisessa jäsenvaltiossa asuneiden työntekijöiden saamasta veroedusta,
joka muodostuu ulkomaankulujen korvauksen arvioperusteisesta
verovapautuksesta, jonka suuruus on enintään 30 prosenttia veron
perusteesta, ja joka myönnetään sillä edellytyksellä, että nämä
työntekijät ovat asuneet yli 150 kilometrin etäisyydellä sen rajalta,
ellei näitä raja-arvoja ole vahvistettu siten, että tämä verovapautus
johtaa järjestelmällisesti todellisten ulkomaankulujen ylikorvaamiseen,
mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkastettava.

Linkki asiaan C-512/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments