EIT:lta neljä päätöstä Suomea koskien

19.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut neljä Suomea koskevaa päätöstä, joissa kaikissa valitukset päätettiin jättää tutkittavaksi ottamatta.

Raitkaisuista kaksi koski ne bis in idem -kieltoa. Valittajille oli määrätty veronkorotuksia ja toinen sittemmin tuomittu avunannosta törkeään velallisen epärehellisyyteen ja toinen törkeästä veropetoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja kirjanpitorikoksesta. EIT katsoi veronkorotus- ja rikosprosessien eronneen riittävällä tavalla toisistaan, eikä ne bis in idem -kieltoa ollut loukattu. Valitukset jätettiin tutkittavaksi ottamatta.

Kolmannessa tapauksessa valittaja oli ollut asianosaisena rikosasiassa ja väitti,
että hänen vahingonkorvausvaatimuksensa käsittely oli viivästynyt, eikä
sitä varten ollut olemassa tehokasta kansallista oikeussuojakeinoja ja
että menettely näin loukkasi oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeutta tehokkaaseen kotimaiseen oikeussuojakeinoon. EIT
katsoi, että laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä olisi tarjonnut valittajalle tehokkaan oikeussuojakeinon ja
jätti valituksen tutkittavaksi ottamatta, koska valittaja ei ollut
käyttänyt kaikkia kansallisia oikeussuojakeinoja.

Neljännessä tapauksessa oli kysymys siitä, että
vangille saapunutta kirjettä ei luovutettu heti hänelle, koska sen
epäiltiin sisältävän huumausainetta. Kirje annettiin vangille
luettavaksi tai se luettiin hänelle sen saavuttua ja siitä annettiin
hänelle kopio. Alkuperäinen kirje annettiin hänen haltuunsa kaksi vuotta
myöhemmin. Valittaja väitti, että menettely loukkasi oikeutta kirjeenvaihdon kunnioitukseen.
EIT katsoi, että viranomaisilla oli perusteltu syy olla heti antamatta
alkuperäistä kirjettä vangille ja jätti tapauksen tutkittavaksi ottamatta.

Ulkoasiainministeriön uutinen asiasta:
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neljä Suomea koskevaa päätöstä

Päätökset löytyvät EIT:n HUDOC-tietokannasta (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#) seuraavilla tunnistetiedoilla:

Akerlund v. Finland (no. 20998/13)
Hanna Riikka Alasippola v. Finland (no. 39771/12)
Robert Alasippola v. Finland (no. 49509/12)
Malinen v. Finland (no. 20237/12)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments