Yksipuolinen tuomio ei estänyt saman määrän vaatimista myös rikosperusteisena vahingonkorvauksena

29.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:101

Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen
Oikeusvoima – Res judicata
Oikeussuojan tarve
Vahingonkorvaus

Kommandiittiyhtiö ja sen vastuunalainen yhtiömies A oli lainvoiman
saaneella yksipuolisella tuomiolla 9.9.2008 velvoitettu
yhteisvastuullisesti suorittamaan pankille sen saatava. Pankki oli
myöhemmin vireille tulleen rikosasian yhteydessä vaatinut A:lta
vahingonkorvauksena mainitun saatavan määrää sillä perusteella, että A
oli 7.12.2006 – 31.12.2007 ilman hyväksyttävää syytä luovuttanut
kommandiittiyhtiön omaisuutta ja siten aiheuttanut sen maksukyvyttömäksi
tulemisen. Korkein oikeus katsoi, ettei yksipuolinen tuomio estänyt
vahingonkorvausvaatimuksen tutkimista. Ks. KKO:2001:136 KKO:2008:43
KKO:2013:23 KKO:2013:54 KKO:2013:72 KKO:2013:83

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments