Valtioneuvoston viestintäosasto: Suomelle kanne direktiivissä 2000/43/EY tarkoitetun yhdenvertaista kohtelua edistävän elimen toimivallan puuttumisesta työelämän kysymyksissä

11.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomi on 26.11.2014 vastaanottanut kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa

Kanne koskee rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevan direktiivin
2000/43/EY täytäntöönpanoa Suomessa. Kanne perustuu komission 10.7.2014
tekemään päätökseen viedä asia unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi
(komission lehdistötiedote IP/14/811).

Komissio katsoo, että Suomi ei ole täyttänyt kyseisen direktiivin
mukaisia velvoitteitaan jättäessään nimeämättä elimen, jolla on
toimivalta suorittaa direktiivin 13 artiklassa edellytettyjä tehtäviä
työelämän alalla, ja varmistamatta, että nämä tehtävät tosiasiallisesti
suoritetaan.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen
24.6.2013 ja perustellun lausunnon 22.11.2013. Nyt nostamallaan
kanteella komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Suomen on toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 5.3.2015
mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments