Väitetyllä luotonvälityksellä ei voitu kiertää pikavippejä koskevia kuluttajansuojalain pakottavia säännöksiä

8.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


RHO:2014:7

Velkomus
Korko
Kuluttajansuoja
Oikeudenkäyntimenettely

Hovioikeus totesi, että kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset ovat
kuluttajan suojaksi pakottavaa oikeutta, joten sillä seikalla, että
kantaja oli ehdoissaan määritellyt toimintansa luotonvälitykseksi
luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä olevien jäsentensä välillä,
jota kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n korkokattosäännös ei koske,
ei ollut asiassa ratkaisevaa merkitystä. — Asiassa oli ratkaisevaa kantajan toiminnan tosiasiallinen luonne.

— Lainanottajan jätettyä lainan maksamatta, kuten nyt kysymyksessä
olevassa asiassa oli tapahtunut, kantaja oli velkonut lainaa kuluineen
omissa nimissään lainanottajalta. Kantaja oli siten toiminut
lainanottajaan nähden pikalainoja tarjoavan luotonantajan tavoin.

Kantajan
16.9.2014 saakka voimassa olleiden ehtojen mukaan lainanottaja- ja
lainanantajajäsenenä voi olla henkilö tai yhtiö. Ehtojen mukaan
lainanantajan ja lainanottajan henkilöllisyys ei käynyt ilmi
lainasopimuksesta eikä kantaja ollut väittänyt, että se olisi
luottosopimusta tehtäessä ilmoittanut vastaajalle muullakaan tavalla
lainanantajaksi katsomaansa tahoa. Vastaajaa ja tämän lainanantajaksi
katsottua tahoa ei ollut väitetty saatetun millään tavalla yhteyteen,
jotta nämä tekisivät keskenään sopimuksen. Luottosuhdetta vastaajan ja
yksityisen lainanantajan välillä ei ollut siten näytetty syntyneen. Tätä
arviota ei muuta se, että kantajan 7.11.2014 hovioikeuteen
toimittamassa listassa oli nimetty vastaajan yksityiset lainanantajat.

Edellä
mainitun perusteella hovioikeus katsoi kuten käräjäoikeuskin, että
tosiasiallinen luottosuhde oli syntynyt kantajan ja vastaajan välille.
Kantajan toiminta vastasi ammattimaisen luotonantajan toimintaa.
Kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset tulivat siten asiassa
sovellettavaksi. Käräjäoikeuden katsomin tavoin kantajan vaatimukset
kohtien 2 ja 7 osalta oli hylättävä perusteettomina siltä osin kuin
vaatimusten yhteenlaskettu määrä ylitti kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a
§:n mukaisen luoton todellisen vuosikoron.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments