Testamenttikanne hylättiin koska vaatimuksia ei oltu esitetty kohtuullisessa ajassa

20.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2014:12

Perintökaari
Testamentin tulkinta
Testamentin hyväksyminen
Moiteaika

Vuonna 1980 kuollut E oli testamentissaan määrännyt tietyt X Oy:n
osakkeet jaettaviksi kolmelle lapselleen yhtä suurin osuuksin. Lapset
saivat osakkeet haltuunsa vuonna 1981. Yksi lapsista (B) kuoli
rintaperillisittä vuonna 2009 ja hän oli testamentissaan määrännyt
tietyt Y Oyj:n osakkeet, jotka asiassa väitetyin tavoin olivat tulleet X
Oy:n osakkeiden sijaan, jaettaviksi eräälle säätiölle. Testamentti
annettiin samana vuonna tiedoksi hänen perillisinään oleville kahdelle
sisarukselleen, jotka hyväksyivät testamentin.

Toinen
sisaruksista (A) esitti syyskuussa 2011 vaatimuksen, jonka mukaan E:n
testamenttia oli tulkittava siten, että siihen sisältyi X Oy:n osakkeita
koskeva toissijaismääräys. Tämä määräys esti B:n testamenttiin
sisältyvän osakkeita koskevan testamenttimääräyksen säätiön hyväksi. A
vaati säätiötä vastaan nostamassaan kanteessa muun ohella, että B:ltä
vahvistetaan puuttuneen testamenttauskompetenssi mainituilta osin ja
että säätiö velvoitetaan luovuttamaan A:lle B:n testamentin perusteella
saadut Y Oyj:n osakkeet. Hovioikeus hylkäsi A:n kanteen, koska
vaatimuksia ei ollut esitetty kohtuullisessa ajassa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments