Syyte ampuma-aserikoksesta hylättiin laillisuuperitaatteen vuoksi

7.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


I-SHO:2014:10

Ampuma-aserikos
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Rikoslain 41 luvun 1 §:n 1 momentti ja ampuma-aselain muutettu 2 §
eivät täyttäneet laillisuusvaatimuksen rikoslainsäädännölle asettamaa
täsmällisyysvaatimusta.

Niin sanottujen starttiaseiden
luvanvaraisuutta oli lain muutoksen jälkeen eri viranomaisissa eri
puolilla Suomea tulkittu eri tavoin. Ampuma-aselain määritelmässä ei
mainittu, minkälainen ampuma-aseen tuli olla. Tämän vuoksi lain
sanamuodosta ei voitu myöskään päätellä, minkälainen esine muistuttaa
ampuma-asetta. Ampuma-aselain määritelmä ampuma-aseesta oli
ristiriidassa lain säätämiseen johtaneiden hallituksen esitysten ja
Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin mukaisen tuliaseen määritelmän
kanssa siitä, onko aseessa oltava piippu. Asia oli siten
tulkinnanvarainen ja epäselvä eikä rangaistavuuden ala ollut kohtuudella
tekijän ennalta arvattavissa. Muun ohella tämän vuoksi A:ta ei voitu
tuomita ampuma-aserikoksesta rangaistukseen ja syyte sekä
menettämisseuraamusvaatimus oli hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments