Sähköisesti skannattu allekirjoitus testamentissa oli pätevä

2.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


RHO:2014:6

Perintökaari
Testamentti
Testamentin moite
Testamentin allekirjoitus

A oli tehnyt B:n ja C:n hyväksi kirjallisen testamentin, jonka hän oli
allekirjoittanut skannaamalla allekirjoituksensa toisesta asiakirjasta
ja liittämällä sen testamenttiasiakirjaan. Testamentissa oli
todistuslauselma, jonka mukaan testamentin todistajat olivat varta
vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olleina todistaneet testamentin
sisältävän A:n viimeisen tahdon ja testamentin ja että A oli sen
omakätisesti allekirjoittanut.

Ottaen huomioon yhteiskunnan tekninen kehittyminen ja se, että
oikeuskäytännössä on hyväksytty muun muassa puumerkit testamentin
allekirjoituksina, hovioikeus katsoi, että tässä tapauksessa

testamenttiasiakirjaan
skannaamalla siirretty allekirjoitus, jonka A on tunnustanut
allekirjoituksekseen, täyttää perintökaaren 10 luvun 1 §:n mukaisen
testamentin muotoedellytyksen ja on siten pätevä.

A on tehnyt
kirjallisen testamentin, jonka hän on allekirjoittanut skannaamalla
allekirjoituksensa toisesta asiakirjasta ja liittämällä sen
testamenttiasiakirjaan. A on tulostanut näin allekirjoittamansa
testamentin todistajien läsnäollessa ja tunnustanut siinä olevan
allekirjoituksensa. Samanaikaisesti yhtä aikaa läsnä olleet kaksi
todistajaa ovat todistaneet testamentin nimikirjoituksillaan. Hovioikeus
katsoi kuten käräjäoikeus, että A:n laatima testamentti on pätevä ja
että käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta ei ollut aihetta muuttaa. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments