Rattijuopumukseen syyllistyneen bussikuskin työsuhdetta ei voitu purkaa

8.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Työtuomioistuin: 2014-179

Linja-autonkuljettaja
Rattijuopumus vapaa-aikana
Työsopimuksen purkaminen

Linja-autonkuljettaja oli syyllistynyt vapaa-ajallaan
rattijuopumukseen ja hänet oli tuomittu kolmeksi kuukaudeksi
ajokieltoon, minkä vuoksi työnantaja oli purkanut hänen työsopimuksensa.

Rattijuopumukseen syyllistyminen oli työtehtävien laatu huomioon
ottaen vakavalla tavalla horjuttanut työntekijän ja työnantajan välistä
luottamussuhdetta. Työntekijä ei kuitenkaan ollut syyllistynyt
moitittavaan menettelyyn työtehtävissään ja hänen työhistoriansa oli
muuten ollut moitteeton. Työnantajalla ei ollut tarjota työntekijälle
ajokiellon ajaksi sellaista työtä, joka ei edellyttänyt ajo-oikeutta,
mutta ainakin osa ajokiellon ajasta olisi voitu käyttää työajan
lyhennyspäivien, vuosiloman tai palkattoman vapaan pitämiseen.
Työsopimuksen purkaminen vaikutti ammatillisiin edellytyksiin, joiden
nojalla ajokielto olisi voitu määrätä ehdollisena. Asiaa kokonaisuutena
arvioiden työnantajalla ei ollut irtisanomissuojasopimuksessa
edellytettyjä perusteita päättää työntekijän työsopimusta.

Työnantaja
velvoitettiin maksamaan työntekijälle korvausta työsopimuksen
perusteettomasta purkamisesta ja irtisanomisajan palkan. Korvauksen
määrässä otettiin huomioon työntekijän antama aihe työsopimuksen
päättämiseen.

Ks. myös TT 2012:15.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments