Ratkaisu lapsen elatusta koskevan vahvistetun sopimuksen sitovuudesta

2.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


THO:2014:2

Lapsen elatus
Elatusapu
Sopimus kolmannen hyväksi
Sovinnon vahvistaminen
Sovinnon täytäntöönpanokelpoisuus

Tuomioistuimen vahvistaman sovinnon sitovuutta on arvioitava yleisten
sopimusoikeudellisten normien nojalla (KKO 2012:35). Asiassa ei ole
ilmennyt aihetta epäillä, ettei A olisi ymmärtänyt käräjäoikeuden
ratkaisun sisältöä ja merkitystä myös siltä osin kuin siinä on kysymys
E:n hyväksi tehdyn sopimuksen vahvistamisesta sovintona.

Edellä
mainituilla perusteilla ja koskien sitä aikaa, jolloin D on asunut E:n
luona, käräjäoikeuden vahvistama sovinto on täytäntöönpanokelpoinen
rahavelvoitteita koskevien vahvistettujen sovintojen tavoin yleisten
täytäntöönpanosta annettujen säännösten perusteella myös niiltä osin
kuin siinä ei ole kysymys lapsen elatusavusta. A voi sopimuksen
osapuolena korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 1996:147 oikeusohjeen
mukaisesti tarvittaessa vaatia vahvistetun sovinnon täytäntöönpanoa myös
siltä osin kuin sovinto koituu E:n hyväksi.

Asiassa ei ole ollut
esteitä, joiden vuoksi käräjäoikeuden ei olisi tullut vahvistaa tehtyä
sovintoa asian lopulliseksi ratkaisuksi. Perustetta muuttaa
käräjäoikeuden vahvistamaa sovintoa ei näin ollen ole.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments