Opintojen viivästymisen aiheuttamaa ansionmenetyskorvausta korotettiin

20.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:97

Vahingonkorvaus – Ansionmenetys

B oli rikosasian oikeudenkäynnissä velvoitettu suorittamaan A:lle
ansionmenetyksen korvauksena vuoden palkkaa vastaavan määrän. Korvaus
oli perustunut A:n opintojen viivästymiseen hänen saamiensa vammojen
johdosta. A vaati uudella kanteella aikaisemmin tuomitun määrän lisäksi
korvausta työansion myöhentymisen johdosta aiheutuneesta
ansionmenetyksestä kahdelta vuodelta opintojen keskeydyttyä myöhemmin
kokonaan. Kysymys ansiotulojen myöhentymisen perusteella korvattavasta
ansionmenetyksestä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments