OM: Vuoden 2015 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

19.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Seuraavat muutokset tulevat voimaan oikeusministeriön hallinnonalalla 1.1.2015

Syyteneuvottelu mahdolliseksi
Uudessa menettelyssä rikoksesta epäilty voi tunnustamalla saada mahdollisuuden rangaistuksensa lieventämiseen.
Tiedote 10.12.2014

Terrorismirikosten rangaistavuus laajenee
Kouluttautuminen
terrorismirikoksen tekemistä varten tulee rangaistavaksi. Myös
terrorismin rahoittamisen rangaistavuus laajenee.
Tiedote 11.12.2014

Ihmiskauppaan liittyviin säännöksiin tarkistuksia
Rikoslain
ihmiskauppaa ja paritusta koskevat rangaistussäännökset täsmentyvät.
Lainmuutoksilla selvennetään rajanvetoa ihmiskaupparikosten ja
paritusrikosten välillä.
Tiedote 18.12.2014

Uusi turvallisuusselvityslaki tulee voimaan
Henkilöiden
ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävät menettelyt
uudistuvat. Uusi laki laajentaa niitä tehtäviä, joissa toimivista
henkilöturvallisuusselvitys on mahdollista laatia.
Tiedote 16.12.2014

Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille
Yksityisten
elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu.
Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja
työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin. Lakiin otetaan
säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan
erääntymisestä.
Tiedote 18.12.2014

Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan
Velkajärjestelyssä
olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin
rahamääriin tulee 0,4 prosentin korotus. Velkajärjestelyssä olevan
henkilön velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelman aikana
hankkimistaan lisätuloista muuttuu.
Tiedote 25.11.2014

Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan
Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee 0,4 prosentin korotus.
Tiedote 25.11.2014

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos yhdistetään Helsingin yliopistoon
Oikeuspoliittinen
tutkimuslaitos siirtyy oikeusministeriön hallinnonalalta osaksi
Helsingin yliopistoa. Samalla tutkimuslaitoksen nimi muuttuu
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiksi.
Tiedote 12.12.2014

Julkisten notaarien tehtävät ajanmukaistetaan
Julkisten
notaarien toimivaltuudet selkeytyvät tietyissä ulkomaan viranomaisia
varten tarvittavissa todistuksissa sekä toimenpiteissä.
Tiedote 8.12.2014

Turun ja Varsinais-Suomen oikeusaputoimistot yhdistyvät, samoin Kankaanpään ja Porin toimistot – toimipaikat säilyvät ennallaan
Turun
ja Varsinais-Suomen oikeusaputoimistot yhdistyvät hallinnollisesti ja
niistä muodostetaan Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto. Kankaanpään ja
Porin oikeusaputoimistot yhdistetään Satakunnan oikeusaputoimistoksi.
Samalla Kankaanpään oikeusaputoimiston Ikaalisten ja Parkanon
toimipaikat siirtyvät osaksi Pirkanmaan oikeusaputoimistoa. Muutoksen
myötä Kankaanpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvat
Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon kunnat siirretään
hallinnollisesti Pirkanmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen.
Tiedote 20.8.2013

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon siirto Pohjoismaiden välillä mahdolliseksi
Suomessa
tuomittu yhdyskuntapalvelu voidaan siirtää täytäntöönpantavaksi toiseen
Pohjoismaahan ja vastaavasti toisessa Pohjoismaassa tuomittu tai
määrätty yhdyskuntapalvelu siirtää Suomeen.
Tiedote 27.11.2014

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments