OM: Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevaa rikoslain sääntelyä yhtenäistetään

3.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnalle 27.11 annetun esityksen mukaan sääntelyn yhtenäistäminen helpottaisi säännösten soveltamista ja tehostaisi osaltaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa

Lainmuutoksilla voidaan myös edesauttaa sitä, että eri viranomaisilla olisi yhtenäinen käsitys järjestäytyneen rikollisuuden määritelmästä.

Esityksen mukaan nykyisin rikoslain järjestäytyneen rikollisryhmän
toimintaan osallistumista koskevassa rangaistussäännöksessä oleva
järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä siirrettäisiin rangaistuksen
koventamisperusteita koskevaan säännökseen. Muissa järjestäytyneitä
rikollisryhmiä koskevissa rikoslain säännöksissä viitattaisiin jatkossa
tähän määritelmään.

Muutoksen seurauksena järjestäytyneellä
rikollisryhmällä tarkoitettaisiin jatkossa vähintään kolmen henkilön
muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä
yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia. Näiksi
rikoksiksi laissa mainittaisiin rikokset, joista on säädetty vähintään
neljän vuoden vankeusrangaistus, sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan
ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.

Järjestäytyneitä
rikollisryhmiä koskevissa säännöksissä olisi kysymys rikoksen
tekemisestä osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Enää ei
siten käytettäisi eräissä säännöksissä nykyään käytettyä ilmaisua
rikoksen tekemisestä rikollisryhmän jäsenenä.

Uudistus ei toisi mainittavia muutoksia eri rikosten rangaistavuuden alaan tai ankaruuteen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments