Lapsen aiheuttaman vahingon korvauksen viivästyskorkoa soviteltiin

22.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


I-SHO:2014:11

Rikokseen perustuva vahingonkorvaus
Prekluusio
Korko – Koron sovittelu
Korkolaki 11 §

Vastaajaa syytettiin kahdesta nuorena henkilönä tehdystä lapsen
seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, kun
tekojen katsottiin tapahtuneen ennen kuin vastaaja oli 7.9.2002
täyttänyt 15 vuotta. Vastaaja kuitenkin velvoitettiin korvaamaan
asianomistajalle aiheuttamansa vahinko korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen 6.9.2002 lukien.

Hovioikeus
tuomiossa mainitsemillaan perusteilla kohtuullisti
viivästyskorkoseuraamusta siten, että viivästyskorkoa oli maksettava
vasta 8.3.2012 lukien, jolloin vastaajaa oli ensimmäistä kertaa kuultu
esitutkinnassa ja hänen oli tullut ymmärtää teoistaan mahdollisesti
aiheutuva vahingonkorvausvastuu.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments