KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä kansainvälisestä insolvenssimenettelystä

23.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kyse unionin maksukyvyttömyysasetuksen tulkinnasta

KKO:2014:100


Tuomioistuimen toimivalta – Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta
Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään
Euroopan unionin oikeus – Maksukyvyttömyysasetus

K Oy oli asetettu konkurssiin suomalaisessa tuomioistuimessa. K Oy:n
konkurssipesä nosti samassa tuomioistuimessa takaisinsaantikanteen
Sveitsistä ja Brittiläisiltä Neitsytsaarilta olevia yhtiöitä vastaan.

Takaisinsaantikanne
oli Euroopan unionin maksukyvyttömyysasetuksessa tarkoitettu
maksukyvyttömyysmenettelyyn liittyvä asia. Käräjäoikeus oli
maksukyvyttömyysasetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan kanteen,
vaikka vastaajilla ei ollut kotipaikkaa jäsenvaltiossa. Vrt. KKO:2011:25

Kansainvälinen yksityisoikeus
Lainvalinta
Maksukyvyttömyysmenettely – Takaisinsaanti

Saksalaisen sijoitusyhtiön maksukyvyttömyysmenettelyssä määrätty
selvittäjä vaati Saksan lakiin nojautuen, että suomalainen sijoittaja
määrätään palauttamaan yhtiöstä saamiaan varoja yhtiön
maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Asia ei kuulunut Euroopan unionin
maksukyvyttömyysasetuksen (EY N:o 1346/2000) soveltamisalaan. Kysymys
siitä, oliko sijoittajalla kuitenkin oikeus torjua peräyttämisvaatimus
näyttämällä, että velkojia vahingoittavaan oikeustoimeen sovelletaan
Suomen lakia ja että sen mukaan kyseisen oikeustoimen peräyttäminen ei
ole mahdollista. (Ään.) Ks. KKO:2006:108

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments