KKO palautti asian vakuutusoikeuteen suullisen käsittelyn järjestämistä varten

9.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:90

Tapaturmakorvaus
Oikeudenkäyntimenettely – Suullinen käsittely

A oli tapaturmailmoituksessa ja lääkärin alkuvaiheessa tekemien
merkintöjen mukaan kuvannut tapaturman sattuneen hänelle 24.11.2010
siten, että A:n vasen jalka oli livennyt hänen nostaessaan raskasta
laatikkoa autosta, jolloin hän oli tuntenut oikeassa olkapäässään kipua.
A haki vakuutusoikeudessa muutosta tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnan päätökseen, jolla hänen vaatimuksensa oikean
olkapään kiertäjäkalvosinjänteen repeämän aiheuttaman työkyvyttömyyden
ja hoitokulujen korvaamisesta oli hylätty sen vuoksi, ettei A:n
tapaturmailmoituksessa ja ensi kerran lääkärissä käydessään kuvaama
tapaturma sisältänyt riittävää ulkoista voimaa aiheuttamaan
kiertäjäkalvosinjänteen repeämää. A totesi häneltä jääneen alkuvaiheessa
kertomatta, että hän oli tapahtuman yhteydessä paitsi horjahtanut myös
ottanut oikealla kädellään vastaan välttääkseen maahan kaatumisen. A
vaati suullisen käsittelyn toimittamista vahinkotapahtuman
selvittämiseksi esittäen, että käsittelyssä kuultaisiin häntä itseään,
häntä hoitanutta lääkäriä ja hänen työtoveriaan, jolle A oli
ilmoituksensa mukaan kertonut tapaturmasta heti sen tapahtumisen
jälkeen.

Vakuutusoikeus, joka katsoi, ettei A:n muutettua
tapahtumainkuvausta ollut pidettävä uskottavana, hylkäsi vaatimuksen
suullisen käsittelyn toimittamisesta ilmeisen tarpeettomana. A:n valitus
hylättiin.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein
asia palautettiin vakuutusoikeuteen suullisen käsittelyn toimittamista
varten.

Ks. myös professori Jyrki Virolaisen tapausta koskeva blogikirjoitus 899. KKO 2014:90. Tapaturmakorvaus. Suullinen käsittely

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments