KKO: Lohkomiselle ei ollut edellytyksiä

30.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:103

Kiinteistönmuodostamislaki – Lohkominen – Osittamisrajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslaki – Suunnittelutarvealue

Kiinteistöstä oli aikaisemmin erotettu lohkomalla kolme määräalaa
vapaa-ajan rakennuspaikoiksi. Kiinteistönomistaja haki määräalan
lohkomista rakennuspaikaksi siten, että kiinteistölle koko tilan
alueelle myönnetyllä rakennusluvalla rakennettu talousrakennus kuului
määräalaan. Kaupunki katsoi määräalan olevan suunnittelutarvealueella ja
vastusti lohkomista. Korkein oikeus katsoi tuomiostaan ilmenevin
perustein, ettei lohkomiselle ollut edellytyksiä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments