KHO: tuontiautojen päästöperusteinen autoverotus saattaa johtaa syrjivyyteen

20.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:lta kaksi ratkaisua asiasta

Vuoden
2008 alusta lukien uusien Suomessa rekisteröitävien autojen autovero on määräytynyt
autojen hiilidioksidipäästöjen perusteella. Autoverolain mukaan tätä samaa
järjestelmää sovelletaan myös käytettyinä Suomeen mainitun ajankohdan jälkeen
tuotuihin autoihin.

Päästöperusteisen
järjestelmän soveltaminen tuontiautoihin voi kuitenkin johtaa siihen, että
Suomen markkinoilla on ennen vuotta 2008 tänne rekisteröityjä vastaavia autoja,
joissa veron määrä on pienempi. Unionin oikeuden mukaisen
syrjimättömyysperiaatteen mukaan Suomeen toisista jäsenvaltioista tuotaville
autoille ei voida asettaa suurempaa verorasitusta kuin jo kotimaan markkinoilla
olevilla vastaavilla autoilla on.

Tämän
vuoksi menettely, jossa tuontiauton autovero määrättiin hiilidioksidipäästöjen
perusteella tekemättä syrjivyysarviointia, katsottiin unionin oikeuden vastaiseksi.

KHO:2014:183

Autovero – Ylimääräinen
muutoksenhaku – Purkuhakemus – Veroprosentti – Veron
määräytymisperusteen muutos – Unionin oikeuden vaikutus –
Purkuedellytykset –Tehokkuusperiaate – Vastaavuusperiaate –
Oikeusvarmuus – Oikeusvoima – Lainvoima

KHO:2014:182

Autovero – Veroprosentti – Veron
määräytymisperusteen muutos päästöperusteiseksi – Käytettyjen autojen
tuonti – Unionin oikeuden vaikutus – Syrjivyys – Autoverosta kannettu
arvonlisävero

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments