Irtisanomiskorvaus jaettiin verotuksessa kahtena vuotena verotettavaksi

4.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Vaasan HaO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulontasaus – Korvaus laittomasta irtisanomisesta

A oli ollut B Oy:n palveluksessa 1.3.1982 alkaen. Yhtiö irtisanoi
A:n työsuhteen päättymään 9.12.2009. A oli saanut hovioikeuden
22.11.2013 antaman tuomion perusteella korvausta työsuhteen
perusteettomasta päättämisestä 65.639,09 euroa. Hovioikeus oli katsonut
kohtuulliseksi korvaukseksi 16 kuukauden palkkaa vastaavan määrän eli
85.664 euroa. A oli saanut työttömyyspäivärahaa työsuhteen päättymisen
jälkeen, joten maksettavasta korvauksesta on laskennallinen osa
suoritettu Työttömyysvakuutusrahastolle. Verotusta toimitettaessa A oli
vaatinut mainittuun määrään sovellettavaksi tulontasausta viidelle
vuodelle viitaten työsuhteen pitkään kestoon. Verohallinto hylkäsi
valituksen.

Hallinto-oikeus, hyläten valituksen enemmälti, muutti
Verohallinnon päätöstä ja myönsi A:lle tulontasauksen työsopimuksen
perusteettoman päättämisen johdosta saadusta korvauksesta kahdelle
vuodelle.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments