Euroopan komissio: EU:n oikeus- ja sisäpolitiikka uudistuu

3.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

1.12 2014 saavutettiin virstanpylväs EU:ssa rikosoikeuden alalla tehtävässä poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä. Lissabonin sopimuksen voimaantulosta on kulunut viisi vuotta

Komission ja EU:n tuomioistuimen toimivalta
laajenee kattamaan oikeus- ja sisäasioita koskevat säädökset samalla
tavoin kuin se jo kattaa useimmilla muilla EU:n oikeuden aloilla annetut
säädökset.

Tämä merkitsee uuden aikakauden alkua EU:n oikeus- ja
sisäpolitiikassa. EU:n tuomioistuimella on tähän asti ollut vain
rajalliset mahdollisuudet valvoa tiettyjen säädösten täytäntöönpanoa.
Nyt rajoitukset poistuvat. Vastaavasti komissiolla on tästä lähtien
mahdollisuus käynnistää rikkomusmenettely, jos EU:n säännöksiä ei ole
pantu täytäntöön asianmukaisesti siitä huolimatta, että jäsenmaat ovat
hyväksyneet ne yksimielisesti.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments