EU:n tuomioistuimen tuomio: Yksilöiden suojelu – Henkilötietojen käsittely – Yksinomaan henkilökohtaisen tai kotitaloutta koskevan toiminnan käsite

17.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietosuojadirektiiviä sovelletaan kotona valvontakameralla tehtyyn videotallenteeseen, jos kamera on suunnattu kohti tietä tai polkua

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta)

Asiassa oli kyse siitä, että Ryneš asensi
perheensä talon räystään alle kamerajärjestelmän ja käytti sitä
5.10.2007–11.4.2008. Kamera oli kiinteä, eikä sitä voinut kääntää, ja se
tallensi kuvaa kyseisen talon sisäänkäynnistä, yleisestä tiestä ja
vastapäisen talon sisäänkäynnistä. Järjestelmä mahdollisti vain
kuvatallennuksen, joka tallennettiin jatkuvasti tallentavalle laitteelle
eli kovalevylle. Kun kovalevy täyttyi, olemassa olevan tallenteen
päälle tehtiin uusi tallenne. Tallennuslaitteessa ei ollut monitoria,
joten kuvaa ei voinut tarkastella reaaliajassa. Ainoastaan Rynešilla oli
välitön pääsy järjestelmään ja tietoihin.

Ennakkoratkaisua
pyytänyt tuomioistuin toteaa, että Rynešin ainoa syy kyseisen kameran
käyttöön oli hänen ja hänen perheensä omaisuuden, terveyden ja hengen
suojelu. Hän ja hänen perheensä olivat nimittäin olleet useiden vuosien
ajan tuntemattomaksi jääneen henkilön hyökkäysten kohteena. Hänen
perheensä kodin ikkunoita oli lisäksi rikottu useita kertoja vuosina
2005–2007.

Jälleen
6.10. ja 7.10.2007 välisenä yönä tapahtui hyökkäys. Kyseisen talon
ikkuna rikottiin ampumalla ritsalla. Kyseisen videovalvontajärjestelmän
avulla oli mahdollista tunnistaa kaksi epäiltyä. Tallenteet toimitettiin
poliisille, ja niihin vedottiin sen jälkeen rikosoikeudellisessa
menettelyssä.

Toinen
epäillyistä pyysi Rynešin valvontajärjestelmän laillisuuden
tarkistamista

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Yksilöiden
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 95/46/EY 3 artiklan 2 kohdan toista luetelmakohtaa on
tulkittava siten, että sellaisen kamerajärjestelmän käyttämisen, joka
tekee henkilöistä kuvatallenteen, joka tallennetaan kovalevyn
kaltaiselle jatkuvasti tallentavalle laitteelle, ja jonka luonnollinen
henkilö on asentanut kotitaloonsa suojatakseen talon omistajien
omaisuutta, terveyttä ja henkeä, kun tällä järjestelmällä valvotaan myös
julkista tilaa, ei ole katsottava olevan tietojenkäsittelyä, joka
suoritetaan yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitaloutta koskevassa
toiminnassa kyseisessä säännöksessä tarkoitetuin tavoin.

Linkki asiaan C-212/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments