EOA arvioi soitosiirron eston merkitystä vangin soittaessa avustajalleen

27.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vankiloiden uusikin puhelinjärjestelmä katkaisee puhelun jos vastaajalla on käytössä soitonsiirto toiseen numeroon

Vangin avustajan kantelukirjoituksen mukaan (1842/4/12) vanki oli yrittänyt soittaa avustajalleen ilmoitettuun puhelinnumeroon. Soitto oli kuitenkin toimiston käytännön mukaisesti siirtynyt ilmoitetusta numerosta niin sanottuna soitonsiirtona asianajotoimiston toiseen numeroon. Tämän vuoksi puhelu oli katkennut.
Kanteluasiassa saadun tiedon mukaan vankipuhelujärjestelmässä soitonsiirrot on estetty. Myös parhaillaan käyttöön otettavassa uudessa vankipuhelujärjestelmässä soitonsiirrot on estetty.
Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen totesi, että vankeuslain 12 luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa vankipuhelu voidaan keskeyttää tai evätä. Soitonsiirron estossa ei vaikuttanut olevan kysymys yksittäistapauksellisesta harkinnasta vaan järjestelmärakenteellisesta ratkaisusta, jossa järjestelmä katkaisee puhelun automaattisesti. Oikeusasiamies ei pitänyt sinällään ongelmallisena sitä, että soitonsiirron estolla estetään vankien yksityispuhelujen siirto automaattisesti ilman tapauskohtaista harkintaa. Tämä voi olla perusteltu ratkaisu sen varmistamiseksi, että vangin puhelu kohdistuu ilmoitetulle henkilölle.
Vangin yhteydenotto puhelimitse avustajaan tai viranomaiseen on kuitenkin tältä osin eri asemassa. Lähtökohtaisesti ei ole perusteita epäillä, että asianajajan tai viranomaisen numeroon otetun puhelun siirtyminen soitonsiirrolla toiseen numeroon olisi automaattisesti peruste keskeyttää puhelu.
Koska asialla näytti olevan laajempaa merkitystä, oikeusasiamies päätti ottaa asian omana aloitteenaan tutkittavaksi oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla.

Avaa päätös pdf -tiedostona

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments