Ennen velkajärjestelyä vanhentunut saatava ei kuulu velkajärjestelyyn

1.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:88

Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma
Ulosottokaari – Ulosottoperusteen määräaika

Pankilla oli A:lta saatavat, joiden suorittamiseksi oli ulosmitattu A:n
omistama tilan määräosa. Saatavien ulosottoperusteen
täytäntöönpanokelpoisuus oli päättynyt 28.1.2009, jolloin saatavat
olivat ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 1 momentin mukaan vanhentuneet.
A:lle oli myönnetty yksityishenkilön velkajärjestely 27.7.2009. Kysymys
siitä, oliko pankilla ulosottokaaren 2 luvun 24 §:n 3 momentin nojalla
oikeus maksun saantiin ulosmitatuista varoista A:n velkajärjestelyssä.
(Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments