Eduskunnan kirjasto: Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

3.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n direktiivin 2013/40/EY tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä tehtävänä on puuttua uusiin uhkakuviin kuten tietoverkkorikoksen yhteydessä tapahtuvaan henkilöllisyyden väärinkäyttöön

Direktiivillä pyritään myös ottamaan käyttöön rikosoikeudellisia
seuraamuksia, jotka koskevat bottiverkkojen luomista. Direktiivin
tavoitteena on myös edistää poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä.
Jäsenvaltioiden tulisi vastata kiireellisiin avunpyyntöihin kahdeksan
tunnin kuluessa.

Hallituksen esitys on annettu 13.11.2014. Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 4.9.2015.

Tietopakettiin on koottu hankkeeseen liittyvää valmisteluaineistoa,
uutisaineistoa, oikeusvertailevaa aineistoa ja kirjallisuutta.
Tietopakettia tullaan täydentämään hankkeen edetessä.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments