Asiamiehen valtakirjan toimittajättämisen seuraamuksista olisi tullut huomauttaa

1.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2014:173

Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Asiamies – Valtakirjan puuttuminen – Tutkimatta jättäminen – Täydennyspyyntö

Hallinto-oikeus oli vastaselityspyynnön yhteydessä pyytänyt
asiamiestä toimittamaan hallinto-oikeudelle valtakirjan. Asiamies oli
toimittanut vastaselityksen, mutta ei valtakirjaa. Sen jälkeen asiamies
oli toimittanut vielä lisäselvitystä hallinto-oikeuteen, ja tiedustellut
myös puhelimitse asian käsittelyn aikataulua. Hallinto-oikeudesta ei
ollut enää viitattu puuttuvaan valtakirjaan. Hallinto-oikeus oli
jättänyt valituksen valtakirjan puuttumisen vuoksi tutkimatta.

Hallintotuomioistuimen
velvollisuutena on vireille tulleessa asiassa mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa tutkia kaikkien prosessinedellytysten olemassaolo. Näin ollen
puuttuvaa valtakirjaakin olisi tullut ensisijaisesti tiedustella
asiamieheltä jo ennen valituksen lähettämistä Maahanmuuttovirastoon
lausunnon antamista varten. Pyydettäessä valtakirjaa olisi pyyntöön niin
ikään tullut selvyyden vuoksi liittää uhka mahdollisesta tutkimatta
jättämisestä nimenomaan sillä perusteella, että valtakirjaa ei
toimiteta.

Valituksen kohteena olevassa asiassa oli kysymys
ulkomaalaisen maasta poistamisesta, jonka yhteydessä tulee arvioida
edellytykset käännyttää valittaja kotimaahansa. Tässä yhteydessä muun
ohella Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja ulkomaalaislakiin perustuvien
niin sanottujen palautuskieltojen vaikutus tulee ratkaistavaksi.
Valituksen tutkimatta jättämisellä hallinto-oikeudessa valittajalta
olisi evätty mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi ja
ratkaistavaksi.

Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments