Apulaisoikeusasiamies: Verohallinto toimi lainvastaisesti liechtensteinilaiseen pankkiin sijoittaneiden verotuksessa

17.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Verovelvollisia ei kohdeltu tasapuolisesti

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin arvostelee Verohallinnon toimia tutkinnassa, joka koski suomalaisten yksityishenkilöiden sijoituksia liechtensteinilaisessa LGT-pankissa.

Tiedotusvälineissä kerrottiin syyskuussa 2013, että Suomen suurimman veronkiertojutun esitutkinta pysähtyi Verohallinnon menettelyn takia.  Lehtitietojen mukaan tutkinnassa oli 50 – 60 miljoonan euron sijoitukset. Sakslin otti asian tutkittavakseen uutisoinnin perusteella.

Saamiensa selvitysten perusteella apulaisoikeusasiamies toteaa, että Verohallinnon valvontatoimenpiteet olivat viivästyneet aiheettomasti puolitoista vuotta. Lisäksi sen määräämät veronkorotukset sijoitusjärjestelyihin osallistuneille yksityishenkilöille olivat olleet lähes poikkeuksetta tavanomaista lievempiä.

Näiden verovelvollisten toimia ei myöskään ollut saatettu poliisin arvioitavaksi kuin yhdessä tapauksessa, vaikka Verohallinto oli tehnyt vuosittain enenevässä määrin rikosilmoituksia.

Ei hyväksyttäviä syitä erilaiselle kohtelulle

Sakslin katsoo, että Verohallinto ei selvityksissään esittänyt hyväksyttäviä syitä tälle erilaiselle kohtelulle. Sakslinin mukaan Verohallinto oli kohdellut sijoittajia eri tavoin kuin muita verovelvollisia. Se ei siten täyttänyt velvollisuuttaan edistää oikeaa ja yhdenmukaista verotusta. Apulaisoikeusasiamies piti Verohallinnon menettelyä lainvastaisena.

Sakslin tutki asiassa erityisesti sitä, millä tavoin Verohallinnon menettely täytti sen velvollisuuden suorittaa verovalvontaa ja turvasi kansalaisten luottamusta sen toiminnan tasapuolisuuteen ja asianmukaisuuteen.

Asiassa hankittiin Verohallinnon selvitykset ja lausunnot sekä pyydettiin Verohallinnolta vielä yksilöityä lisäselvitystä näiden verovelvollisten ja muiden tasapuolisesta kohtelusta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments