Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus vuokratyödirektiiviä koskevassa asiassa

19.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Szpunar antaa torstaina 20. marraskuuta ratkaisuehdotuksensa työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-533/13, AKT

Työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö koskee eräiden
työehtosopimusten sisältämien vuokratyövoiman käyttöä koskevien
rajoitusten soveltamista. Työtuomioistuin haluaa selvittää, voidaanko
vuokratyövoiman käyttöä rajoittaa työehtosopimuksissa sovituin tavoin,
kun otetaan huomioon vuokratyödirektiivin (2008/104/EY) säädökset.

Suomi on katsonut, että direktiiviä on tulkittava siten, että siinä
ei rajoiteta jäsenvaltion oikeutta pitää voimassa tai ottaa käyttöön
vuokratyön käyttöä koskevia rajoituksia tai kieltoja. Direktiivissä
asetetaan jäsenvaltioille ainoastaan kertaluonteinen hallinnollinen
velvollisuus tarkastella vuokratyön käytön rajoituksia ja kieltoja sekä
ilmoittaa tarkastelun tuloksista komissiolle. Lisäksi Suomi on katsonut,
että direktiivi ei joka tapauksessa ole esteenä sellaiselle
työehtosopimukselle, jonka mukaan vuokratyövoiman käyttö on sallittu
vain erikseen luetelluissa tapauksissa, kuten työhuippujen tasaamiseksi
tai töissä, joita ei voida teettää yrityksen omilla työntekijöillä.
Tällaista työehtosopimuksen säännöstä voidaan pitää tarpeellisena sen
varmistamiseksi, että työmarkkinat toimivat moitteettomasti.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen
kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin
tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa unionin
tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä
niiden antamispäivänä.  Linkki asiaan C-533/13

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments