Vakuutusoikeus kumosi sukupuolenkorjauslääkkeiden korvattavuutta koskevan KELA:n päätöksen

7.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Lääkekorvaus – Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä – Sukupuolen vaihtaminen – Henkilötunnuksen muuttuminen – Lääketieteellinen edellytys – Yhdenvertaisuus – Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus

Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka
sairauden tulee lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää, on annettu
sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 3 momentissa annetun valtuutuksen
perusteella. Valtuutus koskee lääketieteellisten edellytysten
täyttymistä, minkä on katsottava tarkoittavan lääketieteellistä
arviointia sairauden vaikeusasteesta ja kestosta. Tähän nähden
Kansaneläkelaitoksen on katsottava ylittäneen laissa sille siirretyn
toimivallan siltä osin kuin se on päätöksessään määrännyt sukurauhasten
vaikeaan vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden erityiskorvaamisen
edellytyksiksi sukupuolen muuttumisen vahvistamisen ja henkilötunnuksen
muuttumisen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments