Ulosottomenettelyssä oli annettava tietoja väitetystä syytteen vaarasta huolimatta

4.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:82

Ulosottokaari – Ulosottoselvitys – Velallisen tietojenantovelvollisuus – Pakkokeinot velallista kohtaan
Itsekriminointisuoja

A oli velvoitettu sakon uhalla saapumaan ulosottoselvitykseen ja
täyttämään tietojenantovelvollisuutensa. A ei ollut täyttänyt hänelle
asetettua tietojenantovelvollisuuttaan vedoten siihen, että hän
saattaisi itsensä ja läheisensä syytteen vaaraan ja myöhemmin siihen,
että ulosottovelkojat olivat nostaneet häntä vastaan rikossyytteen,
johon ulosottoselvityksessä esitetyt kysymykset liittyivät.

Kysymys
siitä, oliko A:lla esittämillään perusteilla oikeus kieltäytyä
tietojenantovelvollisuutensa täyttämisestä ottaen huomioon mitä
ulosottokaaren 3 luvun 73 ja 91 §:ssä on säädetty
ulosottoselvityksessä saatujen tietojen luovutus- ja
hyödyntämiskiellosta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments