Svea hovrätt: Julian Assange pysyy poissaolevana vangittuna

20.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Svea hovrätt (Svean hovioikeus) on tänään antanut ratkaisu Julian Assangen vangittuna pitämistä koskevaan kanteluun ja hylännyt kantelun. Assange on avustajansa välityksin ilmoittanut valittavansa (hakevansa valituslupaa) päätöksestä.

Hovioikeuden lehdistötiedotteesta:

Hovrätten har i dag meddelat beslut i målet som rör häktningen av Julian Assange. Hovrätten avslår hans yrkande om att häva häktningen.

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att Julian Assange är på sannolika skäl misstänkt för bl.a. våldtäkt (mindre grovt brott) och att det finns en stor risk för att han håller sig undan lagföring eller straff.

Enligt hovrätten finns det inte anledning att häva häktningen bara för att Julian Assange befinner sig på en ambassad och att häktningsbeslutet av den anledningen för närvarande inte kan verkställas.

När det gäller skälen för och mot häktning, dvs. den proportionalitetsbedömning som alltid görs när ett tvångsmedel som häktning används, anser hovrätten att Julian Assanges vistelse på ambassaden inte ska räknas honom till godo eftersom han själv kan välja att avbryta vistelsen där.

Hovrätten konstaterar emellertid att utredningen om brottsmisstankarna har stannat upp och anser att åklagarnas underlåtenhet att pröva alternativa vägar inte stämmer överens med deras skyldighet att – i alla berördas intresse – driva förundersökningen framåt.

Enligt hovrätten väger dock skälen för häktning fortfarande tyngre än skälen mot eftersom Julian Assange är misstänkt för brott av förhållandevis allvarlig art och det finns en stor risk för att han håller sig undan lagföring eller straff, om häktningsbeslutet hävs.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko päätökseen, löytyy täältä: Beslut om häktning av Julian Assange

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments