STM: Oikeus kuntoutukseen selvitetään jatkossa ennen työkyvyttömyyseläkettä

6.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työeläkelaitosten on jatkossa oma-aloitteisesti selvitettävä työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön oikeus ammatilliseen kuntoutukseen

Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät,
henkilölle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi
ennakkopäätös kuntoutuksesta. Myös Kelan velvollisuutta selvittää
kuntoutusmahdollisuudet ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen
antamista korostetaan.

Kuntoutusmahdollisuuksien oma-aloitteisella selvittämisellä
nopeutetaan ihmisten pääsyä tarpeelliseen kuntoutukseen.
Kuntoutuksen ensisijaisuutta korostavat nykyiset säännökset ovat
yleisluonteisia eivätkä ne ohjaa kuntoutusmahdollisuuksien
riittävän tehokasta selvittämistä. Koska henkilön on pitänyt itse
hakea kuntoutusta, kuntoutuksen aloittaminen on voinut turhaan
viivästyä, jos hakija on hakenut vain työkyvyttömyyseläkettä.
Erityisesti sellaiset työkyvyttömyyseläkkeen hakijat, joiden
työsuhde on päättynyt eikä yhteyttä työterveyshuoltoon enää ole,
jättävät usein kuntoutushakemuksen tekemättä. Muutosta ehdotti
työryhmä, joka selvitti osatyökykyisten työhön pääsyä ja työssä
jatkamista.

Lisäksi eläkelakeihin tehdään tarkistuksia, jotta lait ovat
teknisesti ajan tasalla ennen vuoden 2017 eläkeuudistusta.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina
6. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait
perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.1.2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments