STM: Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentuvat

6.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perusteluista on jatkossa nykyistä paremmin käytävä ilmi, miksi haettu etuus on evätty.

Silloin kun kielteinen päätös perustuu
erityisesti lääketieteellisiin seikkoihin, perusteluihin on
kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja
mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty.

Lisäksi Kelassa tai työeläkelaitoksessa hakemuksen käsittelyyn
osallistuvan asiantuntijalääkärin on laadittava valmistelun aikana
oma perusteltu arvionsa, joka kirjataan tapauksen asiakirjoihin.
Asiantuntijalääkärin selkeä arvio auttaa lopullisen päätöstekstin
laatijaa lääketieteellisten perustelujen kirjoittamisessa.

Perustelujen parantaminen koskee niin Kelan kuin
työeläkelaitosten päätöksiä, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä
koskevia hylkääviä päätöksiä. Tapaturmavakuutuslakiin on tarkoitus
tehdä vastaavat muutokset tapaturmavakuutuslain kokonaisuudistuksen
yhteydessä.

Päätösten perustelujen parantaminen on osa
vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä, jota pohtinut työryhmä
teki ehdotuksensa viime tammikuussa.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina
6. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait
perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.1.2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments