Perustuslakivaliokunta: Tuomarin pitää tietää todistajan henkilöllisyys

13.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Perustuslakivaliokunta näkee ongelmia anonyymiä todistelua koskevassa lakiesityksessä

Perustuslakivaliokunnan lausunto 39/2014 vp
koskee hallituksen esitystä eduskunnalle
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä
tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

Hallituksen esityksen mukaan tuomioistuin voisi erillisessä istunnossa
myöntää todistajalle oikeuden todistaa nimettömänä vakavissa rikoksissa,
jos se olisi välttämätöntä todistajan tai hänen läheistensä hengen tai
terveyden suojelemiseksi. Edes tuomari ei saisi tietää, kuka todistaja
on.

Linkki lausuntoon

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments