OM: Työryhmä uudistamaan käräjäoikeusverkostoa

11.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan käräjäoikeusverkoston jatkokehittämistä

Tiukasta
taloustilanteesta huolimatta lainkäytön laatu ja oikeusturvan taso on
voitava säilyttää korkealla tasolla. Virkamiestyöryhmän työn on määrä
valmistua 28.2.2015. Näin tietopohja olisi valmiina seuraavaa hallitusta
varten.

Hallituksen maaliskuussa 2014 tekemä kehyspäätös vuosille 2015 – 2018
merkitsee oikeusministeriön hallinnonalalla ja siis myös
tuomioistuinlaitoksessa uusia mittavia menoleikkauksia.

Käräjäoikeuksia
on nykyisin 27. Niiden määrää on vuosien mittaan vähennetty, mutta
niillä on kuitenkin edelleen runsaasti sivutoimipisteitä.

Työryhmän
tulee arvioida käräjäoikeuksien määrää ja sijaintipaikkakuntia monista
näkökulmista. Käräjäoikeuksien sijoittuminen sinne, missä ennestään on
muita oikeudenhoidon toimijoita, vahvistaa edellytyksiä laadukkaalle ja
kustannustehokkaalle toiminnalle. Se mahdollistaisi myös yhteistyön
tuomat edut toimitiloissa, turvallisuudessa, erityisosaamisen
vahvistamisessa ja eri tukitoiminnoissa. Kansalaisten oikeusturva
edellyttää kuitenkin, että käräjäoikeusverkoston tulee olla
maantieteellisesti riittävän kattava. Työryhmän tulee siksi myös
huomioida maantieteelliset näkökohdat. Lisäksi työryhmän tulee ottaa
huomioon kielelliset oikeudet ja kansalaisnäkökulma.

Työryhmä
selvittää myös käräjäoikeuksien sivutoimipisteiden ja
sivuistuntopaikkojen tarpeen ja niistä aiheutuvat kustannukset.
Toimeksiannossa lähdetään siitä, että ilman painavia syitä
käräjäoikeuksien kansliatoimintoja tai istuntoja ei tule hajauttaa
useaan toimipisteeseen.

Työryhmää johtaa apulaisosastopäällikkö
Heikki Liljeroos oikeusministeriöstä. Valmistelun aikana kuullaan mm.
syyttäjien, poliisien ja ulosoton edustajia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments