OM: Tuomareiden sidonnaisuuksista ehdotetaan julkista rekisteriä

6.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rekisteriin merkittäisiin tiedot tuomarien elinkeinotoiminnasta, omistuksista ja varallisuudesta. Rekisteriin merkittäisiin myös tuomareille myönnetyt sivutoimiluvat sekä sivutoimista maksetut palkkiot, jos niiden yhteismäärä on yli 10 000 euroa vuodessa

Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 6. marraskuuta.

Tuomareiden on nykyisinkin tehtävä ilmoitus sidonnaisuuksistaan ja
sidonnaisuuksien muutoksista. Jatkossa myös asiantuntijajäsenten olisi
ilmoitettava sidonnaisuutensa rekisteriin.

Ehdotetun rekisterin
käyttöönotto parantaisi tietojen käytettävyyttä. Rekisterin ylläpitäjänä
toimisi Oikeusrekisterikeskus ja julkiset tiedot olisivat kansalaisten
saatavilla yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuuksia ja sivutoimia
koskevan sääntelyn uudistamisella pyritään lisäämään avoimuutta ja
kansalaisten luottamusta tuomioistuinlaitokseen. Ehdotuksilla on otettu
huomioon Euroopan Neuvoston korruption vastaisen elimen GRECO:n
suositukset sääntelyn tarkistamisesta ja läpinäkyvyyden lisäämisestä.

Osastonjohtajista määräaikaisia hovi- ja vakuutusoikeudessa

Hovioikeuden
ja vakuutusoikeuden osastonjohtajien tehtävät esitetään muutettavaksi
määräaikaisiksi. Hovioikeuden presidentti ja vakuutusoikeuden ylituomari
määräisivät tuomarin osastonjohtajan tehtävään enintään kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Tehtävien määräaikaistamisella pyritään siihen,
että hallinto- ja johtamisjärjestelmät mahdollistavat tuomioistuinten
mahdollisimman tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan.

Kielituomarin virkoja nykyistä laajemmin

Käräjäoikeuksien
lisäksi myös kaksikielisissä hovi- ja hallinto-oikeuksissa,
markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa olisi mahdollista tarpeen
mukaan olla tuomarin virkoja, joihin edellytetään tuomioistuimen
tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomaista taitoa. Tämä
parantaisi käytännössä kansalaisten mahdollisuuksia saada palvelua
kaksikielisissä tuomioistuimissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Tarve
arvioitaisiin tuomioistuinkohtaisesti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments