OM: Rikoksesta epäillyn luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevien asioiden käsittelyä halutaan järkevöittää

14.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että rikoksesta epäillyn tai tuomitun luovuttamista koskevat asiat Suomen ja muiden EU-maiden sekä Pohjoismaiden välillä keskitettäisiin Helsingin käräjäoikeuteen, samoin eräät kansainväliset perheoikeudelliset asiat

Muutoksenhakuun
korkeimmalta oikeudelta tarvittaisiin jatkossa valituslupa. Hallitus
antoi esityksen eduskunnalle 13. marraskuuta.

Nykyisin rikoksesta epäillyn luovuttamisesta toiseen EU-maahan ja
Pohjoismaahan päätetään Helsingin, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon
käräjäoikeuksissa. Jatkossa päätöksenteko keskitettäisiin Helsingin
käräjäoikeuteen, joka voisi halutessaan käyttää videoyhteyttä asian
käsittelyssä. Sen ratkaisusta voi valittaa suoraan korkeimpaan
oikeuteen, mutta jatkossa vain, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Helsingin käräjäoikeuteen siirrettäisiin käsiteltäväksi tietyt
kansainväliset ulkomaisen päätöksen tunnustamista ja
täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat perheoikeusasiat, jotka
nykyisin on ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt Helsingin hovioikeus.
Jatkossa Helsingin käräjäoikeus muun muassa vahvistaisi ulkomaisia
ratkaisuja, jotka koskevat esimerkiksi lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta.

Esityksen mukaan näissä asioissa muutosta
voitaisiin hakea käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen Helsingin hovioikeudelta
ja edelleen korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.
Lapsen palauttamista koskevat asiat käsiteltäisiin edelleen ensin
Helsingin hovioikeudessa, mutta muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen
edellyttäisi tässäkin asiassa valituslupaa.

Lisäksi esitetään,
että korkeimmassa oikeudessa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
ja lapsen palauttamista koskevat valitukset olisi mahdollista käsitellä
kolmen jäsenen kokoonpanossa.

Kansalaisten asioiden hoitoa
halutaan myös helpottaa siten, että ulkomaisia avioeropäätöksiä
voitaisiin tunnustaa ilman tuomioistuimen vahvistusta nykyistä
laajemmin.

Esitys perustuu oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan
vuosille 2013 – 2025. Tavoitteena on vähentää asioiden käsittelyyn
tarvittavaa työmäärää ja järkevöittää työnjakoa eri tuomioistuinasteiden
välillä oikeusturvaa vaarantamatta. Samalla turvataan vaatimus tämän
tyyppisten asioiden käsittelemisestä kiireellisesti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments