OM: Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmää aiotaan laajentaa

21.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä olleen jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi. Kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista otettaisiin jatkokäsittelyluvan piiriin

Uudistus
selkeyttäisi lupajärjestelmää ja edistäisi sitä, että oikeudenkäynnin
painopiste on käräjäoikeudessa. Hallitus antoi asiasta esityksen
eduskunnalle.

Jatkokäsittelylupajärjestelmä merkitsee, että kaikista käräjäoikeuden
päätöksistä voi valittaa edelleen hovioikeuteen, mutta hovioikeus ottaa
täystutkintaan vain ne asiat, joille se on myöntänyt
jatkokäsittelyluvan. Luparatkaisu tehdään kirjallisen aineiston
perusteella.

Esityksen mukaan jatkokäsittelylupa tarvittaisiin
kaikissa riita- ja hakemusasioissa. Tavallisimpia hakemusasioita ovat
esimerkiksi maksukyvyttömyyteen ja ulosottoon liittyvät valitukset. Myös
mm. lapsen huoltoa, asumista ja elatusta koskevat asiat tulisivat
jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin.

Rikosasioissa syytetty
tarvitsisi jatkokäsittelyluvan, jos hänet on tuomittu enintään 8
kuukauden vankeusrangaistukseen. Tätä ankarammissa rangaistuksissa
syytetty ei tarvitsisi lupaa. Syyttäjä ja rikoksen uhri tarvitsisivat
aina jatkokäsittelyluvan hakiessaan muutosta käräjäoikeuden tuomioon.

Nykyisin
jatkokäsittelylupaa edellytetään velkaa tai muuta rahasaamista
koskevissa riita-asioissa, joissa niin sanottu häviöarvo on korkeintaan
10 000 euroa. Häviöarvolla tarkoitetaan erotusta asianosaisen
hovioikeudessa esittämän vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun
välillä. Hakemusasioita jatkokäsittelylupa ei nyt koske lainkaan.

Rikosasioissa
syytetty tarvitsee nykyisin jatkokäsittelyluvan, jos hänet on tuomittu
enintään 4 kuukauden vankeusrangaistukseen. Syyttäjä ja rikoksen uhri
tarvitsevat luvan, jos valitus koskee rikosta, josta rangaistus on
sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.

Jatkokäsittelylupajärjestelmän
soveltamisalan laajentaminen sisältyy oikeudenhoidon
uudistamisohjelmaan vuosille 2013-2025. Järjestelmän laajentamisella
voitaisiin kehittää ja tehostaa oikeudenhoitoa. Kun nykyisin noin 20
prosentissa valituksista ei myönnetä jatkokäsittelylupaa, olisi vastaava
luku järjestelmän laajentamisen jälkeen arviolta 35 prosenttia.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments