OM: Hallintotuomioistuinten todistelusäännökset tarkistettaviksi

21.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallintotuomioistuinten todistelusäännöksiä aiotaan tarkistaa niin, että ne olisivat yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen yleisten tuomioistuinten todistelusäännösten kanssa

Eduskunnalle
annettu hallintolainkäyttölain muuttamista koskeva hallituksen esitys
liittyy jo eduskunnan käsittelyssä olevaan oikeudenkäymiskaaren
todistelusäännöksiä koskevaan uudistusesitykseen.

Tarkoituksena on, ettei hallintotuomioistuinten ja yleisten
tuomioistuinten todistelusäännöksissä olisi muita kuin käsiteltävien
asioiden laadusta aiheutuvia eroja.

Esityksen mukaan
hallintolainkäyttölaissa säädettäisiin keskeisistä todisteluun
liittyvistä kysymyksistä nykyistä kattavammin ja yksityiskohtaisemmin.
Hallintolainkäyttölaissa olisi säännökset esimerkiksi todistajan
esteellisyydestä sekä todistajan vaitiolo-oikeudesta ja
vaitiolovelvollisuudesta. Laissa olisivat myös keskeiset säännökset mm.
asiantuntijan kuulemisesta, katselmuksesta sekä todistelukustannusten
korvaamisesta.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments