OM: Esitys eduskunnalle: Seksin osto rangaistavaksi myös tuottamuksellisena

14.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rikoslain säännöksen täsmentämistä

Eduskunnalle 13.11. annetun hallituksen esityksen mukaan
seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta olisi jatkossa
rangaistavaa myös tuottamuksellisena, eli huolimattomuudesta tehtynä.
Enää ei siis edellytettäisi, että seksin ostaja on tiennyt ostavansa
seksiä parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Hänet voitaisiin tuomita myös
silloin, jos hänen olisi pitänyt epäillä sitä. Samalla teon
enimmäisrangaistus korotettaisiin kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen.

Nykyisen,
vuonna 2006 voimaan tulleen säännöksen mukaan teko on rangaistava vain
tahallisena. Säännöksen soveltaminen on osoittautunut vaikeaksi. Tavoite
eli parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien suojaaminen ei tällä
hetkellä toteudu tavalla, jota lakia säädettäessä toivottiin.

Säännöksen
tiukentamisen voidaan arvioida vähentävän parituksen kohteiden ja
ihmiskaupan uhrien tarjoamien seksuaalipalvelujen kysyntää. Kysynnän
mahdollinen heikentyminen voisi vähentää myös Suomen houkuttelevuutta
ihmiskaupan ja ulkomaisten prostituoitujen kohdemaana sekä kannustaa
alalla toimivia irrottautumaan prostituutiosta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments