Oikeusministeriö valmistelee maksuehtolain muuttamista

11.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä valmistellaan ehdotusta kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta siten, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu

Nykyisin
vastaava aikaraja on 60 päivää. Asiaa koskeva hallituksen esitys on
tarkoitus valmistella siten, että se voidaan viimeistään saattaa
seuraavan kevään 2015 eduskuntavaaleissa valittavan eduskunnan
käsiteltäväksi.

Taustalla ovat selvitykset, joita oikeusministeriö on tehnyt
yritysten välisistä maksuajoista yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen
kanssa. Ne tukevat julkisuudessa esitettyjä käsityksiä, joiden mukaan
yritysten välisissä sopimuksissa on viime aikoina esiintynyt
maksuaikojen pidentymistä. Selvimmin tämä kehitys näkyy keskisuurten
teollisuusyritysten laskusaatavissa.

– Koska pienet ja
keskisuuret yritykset ovat avainasemassa maamme talouden ja työllisyyden
kannalta, on yrittäjien viesti otettu vakavasti ja lähdetty
valmistelemaan lakia, joka vastaa paremmin yritysten tämän päivän
tarpeisiin. On myös samalla tärkeää pohtia miten elinkeinoelämän omin
vapaaehtoisin toimin voidaan edistää hyvää maksukulttuuria,
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Suunnitellulla
lainmuutoksella saadaan sopijapuolina olevat yritykset nykyistä
laajemmin kiinnittämään nimenomaista huomiota pitkiä maksuaikoja
koskeviin sopimusehtoihin. Suunniteltu 30 päivän raja myös kuvastaa
nykyistä lakia paremmin sitä, millaista maksuaikaa voidaan yleensä pitää
yritysten välillä epätavallisen pitkänä. Muutoksella on tarkoitus
lyhentää yritysten välisiä maksuaikoja rajoittamatta kuitenkaan
yritysten mahdollisuutta tarpeen mukaan sopia haluamansa pituisista
maksuajoista.

Valtaosaa yritysten laskutuskannasta maksuaikojen
pidentyminen ei kuitenkaan koske, ja maksuajat ovat Suomessa yhä
keskimäärin lyhyet muihin Euroopan maihin verrattuna.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments