Liikenne- ja viestintäministeriö: Sähköisen tunnistamisen käyttöä vauhdittava laki

4.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskeva laki on muutoksen alla. Muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset sähköisen tunnistamisen palvelujen ja tekniikan sekä markkinoiden kehittymiselle

Lain muuttaminen perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan
Suomeen on saatava toimiva kansallinen sähköinen tunnistamisratkaisu.
Tarkoituksena on varmistaa jokaiselle kansalaiselle mahdollisuus
sähköisesti todennettuun henkilöllisyyteen ja sen käyttöön.

Uudistuksen
yhtenä tavoitteena on korjata nykytilan ongelmia, joita ovat
esimerkiksi tarjolla olevien palvelujen vähyys sekä monimutkaiset
sopimusjärjestelyt tunnistuspalvelujen tarjoajien ja sähköisten
palvelujen tarjoajien välillä. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä
palvelujen ja tekniikan kehittämiselle sekä yhdenmukaistaa sääntelyä
EU:n vaatimuksien mukaisesti.

Uudella lailla halutaan säilyttää
luottamus sähköiseen tunnistamiseen ja huolehtia, että käytössä olevat
tunnistamisratkaisut ovat ajan tasalla ja riittävän turvallisia.

Kuluttajalle enemmän vaihtoehtoja

Lakiehdotus
koskee vain tunnistuspalvelun tarjoajia, joten muutoksella ei ole
vaikutusta kuluttajien jokapäiväiseen sähköiseen tunnistamiseen.
Nykyiset tunnistusvälineet toimivat myös tulevaisuudessa, mutta tavoite
olisi saada markkinoille uusia vaihtoehtoja.

Tarkoitus on avata
sähköisen tunnistamisen markkinat, jolloin kilpailu tunnistuspalveluiden
markkinoilla lisääntyisi luoden kannustimia uusien tunnistusratkaisujen
kehittämiselle.

Sähköistä tunnistamista ja sähköisiä
allekirjoituksia koskeva lakiesitys on parhaillaan lausunnoilla.
Kansallista sähköistä tunnistamisratkaisua on valmisteltu avoimesti eri
sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments