Hallitus esittää Allan Rosakselle jatkokautta EU:n tuomioistuimessa

2.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto nimesi oikeustieteen tohtori Allan Rosaksen Suomen ehdokkaaksi unionin tuomioistuimen tuomariksi 7.10.2015 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle.

Suomen ilmoitettua ehdokkaansa jäsenvaltioiden
hallitukset päättävät nimityksestä yhteisellä sopimuksella. Rosas on
toiminut unionin tuomioistuimen tuomarina vuodesta 2002 alkaen.

Euroopan
unionin tuomioistuin on Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
ohella yksi keskeisistä EU:n toimielimistä. Euroopan unionin
tuomioistuimeen kuuluu kolme Luxemburgissa toimivaa tuomioistuinta:
unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja
virkamiestuomioistuin.

Unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria
eli yksi kustakin jäsenvaltiosta. Tuomareiden toimikausi on kuusi vuotta
ja se on uudistettavissa.

Unionin tuomioistuin huolehtii EU:n
ylimpänä tuomioistuimena siitä, että EU:n perussopimuksia ja
EU-säädöksiä tulkittaessa ja sovellettaessa noudatetaan lakia. Jos
komissio katsoo, että Suomi rikkoo EU-oikeutta, se voi saattaa asian
unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi. Lisäksi unionin tuomioistuin
tekee yhteistyötä kansallisten tuomioistuinten kanssa. Kansallinen
tuomioistuin voi käsittelemässään asiassa pyytää, että unionin
tuomioistuin vahvistaa EU-oikeuden oikean tulkinnan (ns.
ennakkoratkaisu). Tuomioistuimen toiminnalla on merkitystä sekä
yrityksille että kansalaisille.

Tiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments