Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – marraskuu

27.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio kehottaa Suomea tarjoamaan tehokkaita oikeussuojakeinoja viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätökseen

Komissio lähetti 26.11  Suomelle virallisen
kehotuksen ryhtyä tarvittaviin toimiin sen takaamiseksi, että viisumin
epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätöksiä koskeviin
muutoksenhakukeinoihin sisältyy asian vieminen lainkäyttöelimen
käsiteltäväksi

Viisumisäännöstöä koskevassa asetuksessa
vahvistetaan viisumien myöntämistä lyhytaikaista oleskelua ja
lentokentän kauttakulkua varten koskevat menettelyt ja edellytykset.
Siinä asetetaan jäsenvaltioille velvoite tarjota oikeus hakea muutosta
viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätökseen. Lisäksi EU:n
perussopimus velvoittaa jäsenvaltiot tarjoamaan riittäviä
oikeussuojakeinoja tehokkaan oikeussuojan varmistamiseksi unionin
oikeuteen kuuluvilla aloilla, ja Euroopan unionin perusoikeuskirja antaa
yksityisille oikeuden tehokkaaseen oikeussuojakeinoon tuomioistuimessa,
kun unionin lainsäädännön mukaisia oikeuksia ja vapauksia rikotaan.

Suomen
laissa säädetään ainoastaan mahdollisuudesta hakea päätökseen muutosta
tuomioistuinten ulkopuoliselta hallintoviranomaiselta. Komissio
kuitenkin katsoo, että kolmannesta maasta tulevalla hakijalla on
viisumisäännöstöön perustuva oikeus viisumihakemuksensa johdonmukaiseen
käsittelyyn, ja että tätä oikeutta on suojattava mahdollisuudella hakea
kielteiseen päätökseen muutosta.

Tämän vuoksi komissio on tänään
päättänyt antaa Suomelle perustellun lausunnon. Suomen viranomaisilla on
nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet komission
kehotuksen noudattamiseksi. Jos niin ei tapahdu, komissio voi viedä
asian EU:n tuomioistuimeen. Tsekille, Virolle, Puolalle ja Slovakialle lähetettiin viime kuussa perustellut lausunnot samoin perustein


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments